Köpvillkor

Företagsinformation

Matrecept.se ingår i Matrecept Sweden AB, organisationsnummer - 559235-8096

Kontor Address: - Hangarvägen 4, 621 41, Visby.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Matrecept. För företagskunder gäller Köplagen. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

När du registrerat en order hos Matrecept och Matrecept accepterat ordern träffas ett avtal mellan dig och Matrecept. Orderbekräftelse skickas till den e-postadress du registrerat. För det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Matrecept lider ekonomisk skada, polisanmäls. Personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i GDPR, läs mer under vår integritetspolicy.

Matrecept förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har Matrecept rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. KitchenTime skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. Värdekoder kan ej kombineras med varandra.

Rabatter & erbjudanden

Rabattkoder kan inte kombineras med andra rabattkoder eller nedsatta produkter.

Betalning

Moms ingår i alla priser. Alla våra betalningar hanteras av Klarna. Inga avgifter tillkommer för något betalsätt. Som kund kan du betala med kort, direktbetalning samt mot faktura och som privatkund kan betalning även göras mot avbetalning. Betalningstid för faktura är 14 dagar och från och med det datum då varorna skickas från Matrecept.

 

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Matrecept, debiteras en avgift om 199kr för Matrecepts kostnader i samband med returhantering och frakt. Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

Reklamations Policy

Som privatperson har du rätt att ångra ett köp inom 14 dagar enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Vill du utnyttja ångerrätten kontakta oss inom 14 dagar efter att du har erhållit varan. Ångerrätt gäller för oanvända produkter med obruten förpackning. Varorna måste återsändas väl förpackade i en av Postens godkända emballage. Köparen står för kostnaden för returfrakten. Vi betalar tillbaka dina kostnader som du hade för varan vid beställningen senast inom 30 dagar efter att vi har fått tillbaka varan från dig. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss. Kontakta oss via e-post: info@matrecept.se för mer information, innan du returnerar varan. Uppge ordernummer, vilken vara det gäller samt gärna en anledning till varför du ångrar ditt köp.

Avbeställning

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Konsumenten har rätt att avbeställa fram tills dess att konsumenten mottagit varan alternativt ankommit till ombud. Dock kan Matrecept ta ut en skälig avgift för detta. Ifall avbeställning sker efter varorna lämnat vårt lager krävs en avgift på 199 SEK. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Matrecept.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Matrecepts egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Matrecept ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Matrecept bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatibilitet, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Matrecepts kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Matrecept befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Tvist

Konsument: Tvist i anledning av detta avtal prövas av Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Företagskund: Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Överstiger inte tvisteföremålets värde hundra gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (”Beloppsgränsen”), ska SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde Beloppsgränsen, ska Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan Beloppsgränsen och 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuellt genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften. Svensk lag ska tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Matrecept följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.